Termíny

Termíny vypracování znaleckého posudku nebo odhadu tržní ceny nemovité věci:

Termíny jsou stanoveny vždy po dohodě s objednatelem.V současné době se termín vyhotovení u jednoduchých nemovitostí pohybuje od cca 2 až 3 týdnů.