Znalecké posudky, oceňování nemovitostí

Zabývám se oceněním nemovitých věcí. Ocením veškeré stavby, jako jsou budovy, haly, inženýrské stavby, průmyslové areály, rodinné domy, chaty, zahrady apod.. Kromě výše uvedeného oceňuji rozestavěné stavby a stavby určené k demolici. 

Ocenění nemovitostí provádím za účelem dědictví, dělení společného jmění manželů, pro daňové účely apod.


Působím po celé České republice. 


areaálKontaktujte mne