oceňování nemovitostí

Zabývám se oceňováním nemovitých věcí, které vyhotovuji formou:

Odborného vyjádření o ceně nemovitých věcí​

na základě živnostenského rejstříku, výpis vydán Úřadem městské části Praha 5 dne 7.4.2010, č.j. ZIV/U4144/2010/Mly

 

Kontaktujte mne