oceňování nemovitostí

Zabývám se oceňováním nemovitých věcí, které lze vyhotovit formou:

  • Znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí
  • Odborného vyjádření o ceně nemovitých věcí​

 

Kontaktujte mne