Co to je odborné vyjádření

Odborná vyjádření podávám jako odborník (zde nemusím být nutně znalcem), a to na základě živnostenského oprávnění. Odborné vyjádření není totožné se znaleckým posudkem, avšak postupy i závěr samotného vyjádření jsou obdobné jako při zpracování znaleckého posudku. Lze konstatovat, že odborné vyjádření je zjednodušená forma znaleckého posudku, leč zdůrazněme, že odborné vyjádření autor neopatřuje otiskem kulaté znalecké pečeti.

Odborné vyjádření je vyžadováno především pro účely:

  • stanovení kupní ceny
  • posouzení výše škody
  • ocenění pro inventarizaci
  • podle jiných požadavků zadavatele