Podklady pro ocenění

Základní podklady pro znalecký posudek nebo odhad tržní ceny nemovité věci jsou:

  • výpis z katastru nemovitostí
  • kopie z katastrální mapy

Další nutné podklady pro ocenění budou určeny po konzultaci se znalcem, a to podle druhu nemovité věci a účelu znaleckého posudku či odhadu tržní ceny nemovité věci.


POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ ?