Potřebuji znalecký posudek

Jednoduchý postup pro zadání a vyhotovení znaleckého posudku či odhadu tržní ceny.

 • Pro jaký účel potřebuji znalecký posudek či odhad tržní ceny
  Např. pro daňové účely, dědictví, dělení společného jmění manželů, apod.
 • K jakému datu má být ocenění provedeno
  Např. datum vkladu do katastru nemovitostí (pro daňové účely), datum úmrtí zůstavitele (pro dědické řízení), atd.
 • Připravit podklady pro ocenění
  Připravit základní podklady pro ocenění - viz seznam níže. Další nutné podklady se určí po konzultaci se znalcem během místního šetření.
 • Navrhnout datum místního šetření
  Při místním šetření znalec nemovitost odborně prohlédne, změří, popř. ověří výkresovou dokumentaci, zjistí či převezme údaje o stáří nemovité věci, jejích oprav, rekonstrukcí, modernizací apod.

Znalecký posudek nebo odhad ceny nemovité věci bude následně vyhotoven v termínu a v ceně předem domluvené se zadavatelem.


POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ ?