Potřebuji znalecký posudek

Jednoduchý postup jak zadat vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí.

  • Stanovte, pro jaký účel potřebujete znalecký posudek či odhad tržní ceny
  • K jakému datu má být ocenění provedeno
  • Připravit podklady pro ocenění
    Připravit základní podklady pro ocenění podle konzultace
  • Navrhnout datum místního šetření
    Při místním šetření je nemovitost odborně prohlédnuta, změřena, popř. je ověřena výkresová dokumentace a jsou převzaty údaje o stáří nemovité věci, jejích oprav, rekonstrukcí, modernizací apod.

Znalecký posudek nebo odhad ceny nemovité věci bude následně vyhotoven v termínu a v ceně předem domluvené se zadavatelem.

Působím po celé České republice.