Pro jaké účely ocenit nemovitost?

Ocenění nemovité věci požadují fyzické a právnické osoby při jednání zejména s:

 • finančními úřady

 • soudy všech stupňů

 • obecními úřady a úřady krajské samosprávy

 • advokáty a advokátními kancelářemi

 • notáři

 • exekutory

 • insolvenčními správci a likvidátory

 • a s dalšími

Nejčastější účely ocenění nemovitých věcí:

 • koupě a prodej majetku

 • daň z převodu nemovité věci

 • daň darovací

 • dědické řízení

 • majetkoprávní spory

 • rozdělení podílového vlastnictví

 • získání úvěru, hypotéky

 • zjištění výše nepeněžitého vkladu do obchodní společnost

 • exekuce

 • dražby

 • zřízení věcných břemen

 • stavebně technický stav stavby

 • pro pasportizaci staveb

 • konzultace a poradenství pro investiční záměry

 • a jiné

Druhy nemovitých věcí - co je předmětem ocenění:

 • budovy a haly

 • inženýrské stavby

 • rodinné domy

 • rekreační chalupy a rekreační domky

 • rekreační chaty a zahrádkářské chaty

 • vedlejší stavby

 • garáže

 • studny

 • venkovní úpravy

 • kulturní památky

 • byty

 • nebytové prostory

 • rozestavěné stavby

 • rybníky, malé vodní nádrže, ostatní vodní díla

 • pozemky

 • trvalé porosty

 • věcná břemena

 • stavebně technický stav stavby