Pro jaké účely ocenit nemovitost?

Ocenění nemovité věci požadují fyzické a právnické osoby při jednání zejména s:

 • finančními úřady
 • soudy všech stupňů
 • obecními úřady a úřady krajské samosprávy
 • advokáty a advokátními kancelářemi
 • notáři
 • exekutory
 • insolvenčními správci a likvidátory
 • a s dalšími

Nejčastější účely ocenění nemovitých věcí:

 • koupě a prodej majetku
 • daň z převodu nemovité věci
 • daň darovací
 • dědické řízení
 • majetkoprávní spory
 • rozdělení podílového vlastnictví
 • zřízení věcných břemen
 • stavebně technický stav stavby
 • pro pasportizaci staveb
 • a jiné

Druhy nemovitých věcí - co je předmětem ocenění:

 • budovy a haly
 • inženýrské stavby
 • rodinné domy
 • rekreační chalupy a rekreační domky
 • rekreační chaty a zahrádkářské chaty
 • byty
 • nebytové prostory
 • rozestavěné stavby
 • pozemky
 • věcná břemena

NENAŠLI JSTE CO JSTE HLEDALI ?